لوگو سفید ایلیا
ثبت اختراع
تعریف اختراع اظهارنامه ثبت اختراع ثبت ایده مدت زمان ثبت اختراع مدارک ثبت اختراع شرایط ثبت اختراع ثبت اختراع در تهران ثبت اختراع در کرج
ثبت طرح صنعتی
تعریف طرح صنعتی ثبت محصول صنعتی هزینه ثبت طرح صنعتی مدتزمان ثبت طرح صنعتی شرایط ثبت طرح صنعتی مراحل ثبت طرح صنعتی ثبت طرح صنعتی در کرج ثبت طرح صنعتی در تهران
خدمات دیگر
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت ثبت شرکت در کرج ثبت برند در کرج ثبت تغییرات شرکت در کرج
تماس با ما

روش ثبت اختراع


ما در این مقاله برآنیم تا در مورد روش ثبت اختراع مطالبی را به متقاضیان محترم ثبت اختراع ارائه نماییم مقاله را بخوانید و در صورت مواجه شدن با هر سوال و مسئله ای با مشاوران و کارشناسان مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا در ارتباط باشید.

اختراع چیست؟

اختراع نتیجه و ماحصل تراوشات ذهنی شخص یا اشخاصی است که فرآیند یا محصولی بخصوص را برای اولین بار معرفی کرده که مشکل موجود در کار، فناوری ، صنعت را مرتفع می سازد.  

اختراعی را می توان به ثبت رساند که شامل نوآوری جدید و کاربرد صنعتی باشد . منظور از ابتکار جدید این است که چیزی قبلا در فن یا صنعت وجود نداشته و فردی با مهارت عادی در آن فن ، اطلاعی از آن (اختراع) نداشته باشد .

از دیدگاه صنعتی، اختراعی دارای کاربرد صنعتی است که بتوان در یکی از حوزه های صنعت ، آن را ساخت یا مورد استفاده قرار داد. در این جا منظور از صنعت، مفهوم جامع آن بوده و در برگیرنده رشته هایی از قبیل صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.

موارد زیر در محدوده ثبت اختراع قرار نمی گیرد:

اکتشافات و نظریه ها، روشهای تجاری، معالجه بیماری، آنچه که پیشاپیش پیش بینی شده باشد، موارد خلاف موازین شرعی و عمومی و اخلاقی

موسسه ثبتی و حقوقی ایلیا با افتخار با تمرکز بر امور ثبتی از قبیل ثبت اختراع ، به ارائه خدمات ارزنده به جامعه مبتکرین و مخترعین مشغول بوده و در راستای پیشرفت و توسعه میهن عزیزمان ایفای وظیفه می کند. و در طی این سالهای خدمت بیش از  1500 اختراع را به ثبت رسانده است.

مدارك لازم جهت تقاضای ثبت اختراع

متقاضی باید مطابق با ماده ٢٢و ٢٣ آیین نامه اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات، مدارك زیر را تهیه کرده و به اداره مالیكت صنعتی تحویل دهد.

اظهارنامه اختراع در ٣ نسخه

اظهارنامه اختراع یک فرم مخصوص و از جمله اوراق بهادار می باشد. متقاضی باید از واحد فروش اوراق بهادارکه در اداره كل ثبت شركتها مستقر شده، این فرم را تهیه کرده و آن را مثل نمونه صفحات بعدی پر کرده و پس از امضا، آن را تسلیم دارد.

3 نسخه شرح اختراع که باید مورد بررسی قرار گیرد. مخترع باید اختراع مورد ادعای خود را بطور کامل توضیح دهد . شرح اختراع باید با شفافیت کلیه جوانب اختراع مورد ادعا را توضیح دهد و پیشنهاد شده که در شرح و توصیف اختراع در كاغذهای A4 انجام شود.

3 نسخه نقشه های اختراع

نقشه كامل اختراع باید با استفاده از مركب و مقیاس متری تنظیم شود و پایین نقشه ها به امضا و مهر متقاضی یا وكیل او برسد.

مطابق ماده ٢٧ آیین نامه اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات،  نقشه ها و توصیف مشروح اختراع باید روی كاغذی با ٣٤ سانتی متر طول و ٢٢ سانتی متر عرض کشیده شود و نیز در طی اجرای این کار تنها از یک طرف کاغذ استفاده شود.

چنانچه وکیل متقاضی، تقاضانامه را به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می کند باید اصل وكالت نامه یا عکس یا فتوكپی برابر اصل شده ، بهمراه اظهارنامه پیوست شود

چنانچه شرکت ثبت شده ای مسئول انجام تقاضای ثبت اختراع باشد، باید یک ورق روزنامه رسمی حاوی آگهی مدیریت شرکت، به همراه مدارک ، پیوست شده و به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود. 

رونوشت شناسنامه مخترع یا مخترعین

فیش رسید بانكی واریز حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع

روش بررسی تقاضای ثبت اختراع

هریک از ٣ مورد مدارك مورد نیاز (اظهارنامه یك برگ،  شرح و توصیف اختراع و برگ های آن یك سری، نقشه اختراع در هر چند صفحه كه باشد باید شمرده شود) و جداگانه منگنه شود و به اداره مالكیت صنعتی ارائه شود.  مسئول مربوط ، مدارک را مورد بررسی اولیه قرار داده و بعد از آن دستور پرداخت حق الثبت اظهارنامه ثبت اختراع را می دهد.

مبلغ مذكور در شعبه بانك ملی که در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مستقر است ، پرداخت شده و فیش واریز ضمیمه مدارك تسلیم اداره مالكیت صنعتی می شود. این اداره پس از دریافت اظهارنامه اختراع، آن را از لحاظ صحت مقدماتی ، مورد بررسی قرار می دهد .  پس  اینکه مشخصات مخترع و اختراع در دفتر اظهارنامه وارد شد،  نسخه ثانی آن كه همان مشخصات نسخه اصلی را دارد ، امضا شده و مهری كه دارای ساعت و تاریخ روز ماه سال است ممهور شده و یك نسخه  به متقاضی تحویل داده می شود و نسخه دیگر در پرونده اظهارنامه ها ضبط شده و نسخه سوم به كارشناس ارجاع می شود تا بررسی شود.

 كارشناس مربوطه اختراع را از لحاظ سابقه ثبت، مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه سابقه ثبتی مشاهده نکرد، دستور می دهد حق الثبت اختراع پرداخت شود و مخترع متقاضی یا وكیل او باید مبلغ مقرر شده را در بانك ملی که در سازمان ثبت مستقر شده ، واریز کرده و فیش مربوطه را  بهمراه مدارک زیر ، تسلیم اداره مالکیت صنعتی نماید:

1. یك برگ گواهی نامه ثبت اختراع كه از واحد فروش اوراق بهاداری خریداری شده که در اداره كل ثبت شركتها مستقر است

2.یك برگ رونوشت آن. مراحل ثبت اختراع به شکل آگهی تهیه شده و به متقاضی یا وکیل وی تحویل داده می شود تا در روزنامه رسمی منتشر شود.

پس از درج در روزنامه رسمی یك نسخه از روزنامه حاوی آگهی منتشر شده به اداره تسلیم می شود و اداره مذکور، گواهی نامه ثبت اختراع را تکمیل کرده و یك نسخه از توصیف و نقشه اختراع ضمیمه و قیطان كشی شده و مدیر اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی امضا و مهر کرده و به متقاضی یا وكیل قانونی وی تحویل داده می شود.  

چنانچه اداره مالکیت صنعتی، اختراعی را تایید نکند، باید اظهارنامه اختراع را رد کرده و  مراتب را در خصوص عدم پذیرش اظهارنامه اختراع به شکل مکتوب به متقاضی یا وکیل او تسلیم دارد. متقاضی یا وكیل قانونی او 10 روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه فرصت دارند تا دادخواست و شکایتی نسبت به رای اداره مالکیت صنعتی تنظبم نموده و تسلیم مراجع ذیصلاح قضایی مستقر در تهران نمایند.  در صورت عدم تسلیم دادخواست در طی مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، دیگر ادعای متقاضی در مراجع قضایی مطرح نمی شود

هزینه های ثبت اختراع

به غیر از تعرفه های دولتی حق الثبت و هزینه انتشار آگهی و هزینه صدور برگه ثبت اختراع، سایر هزینه های ثبت اختراع مشتمل بر هزینه های پستی و حق الوکاله  می باشد.

از اینکه تا انتهای مقاله ما را همراهی نمودید صمیمانه سپاسگزاریم.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

مراحل ثبت اختراع در ایران

شرط استفاده از حقوق مرتبط با مالکیت منوط به ثبت آن در نهاد مسئول انجام ثبت است و درصورت عدم ارائه اظهارنامه اختراع به مرجع ثبت ، حقوقی بوجود نمی آید.

ثبت اختراع در کرج

اشخاص حقوقی جهت ثبت اختراع در کرج به تنظیم اظهارنامه پرداخته وباید آن را به اداره مالکیت صنعتی تحویل دهند

اختراع چیست و ثبت آن چه مزایایی دارد ؟

در معنی اختراع بدین صورت می توان بیان کرد که به معنی راه حلی جدید و نوآورانه در جهت حل مشکلات فنی می باشد در این مقاله از مزایای ثبت اختراع اطلاعاتی را مطالعه نمایید .

جستجوی اختراعات ثبت شده

اختراعی شرایط ثبت را دارد که متشکل از نوآوری های جدید بوده و کاربرد صنعتی داشته باشد.می توانید به سایت اطلاعاتی روزنامه رسمی کشور مراجعه کنید تا از اختراعات ثبت شده اطلاع یابید. در این مقاله به توضیحات بیشتر پرداخته می شود

ثبت اختراع چه مراحلی دارد؟

در این مقاله به مراحل ثبت اختراع پرداخته شده است برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله را بخوانید.

بانک اطلاعاتی اختراع در خارج از ایران

جهت جستجوی اسناد اختراعات در سطح بین المللی، می توان از موتورهای جستجوی متفاوتی استفاده کرد در خارج از ایران می توان از بانکهای اطلاعاتی استفاده کرد که در این مقاله به توضیحات بیشتر پرداخته می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت طرح و ایده

طرح و ایده به دو صورت حقیقی و حقوقی ثبت می شود و مدارک ثبتی هر کدام متفاوت می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله را مطالعه نمایید.

روش ثبت اختراع

اختراعی را می توان به ثبت رساند که شامل نوآوری جدید و کاربرد صنعتی باشد اختراع را باید در اداره ثبت مالکیت صنعتی به ثبت رساند در این مقاله به روش ثبا اختراع آشنا می شوید لطفا مطالعه نمایید

چگونگی ثبت اختراع

از نوآفرینی و نوآوری ذهنی انسان اختراع به وجود می آید یا می توان این چنین بیان نمود که اختراع و نوآفرینی راهکاری جدید به منظور مشکلات فنی جامعه محسوب می شود

هزینه ثبت اختراع در ایران

اختراع نتیجه تراوشات ذهنی انسان با هدف رفع مسائل فنی موجود تعریف شده است. در حقوق ایران در جهت ثبت اختراع باید هزینه هایی پرداخت شود که در این مقاله در این مئرد پرداخته می شود لطفا مطالعه نمایید

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟