لوگو سفید ایلیا
ثبت اختراع
تعریف اختراع اظهارنامه ثبت اختراع ثبت ایده مدت زمان ثبت اختراع مدارک ثبت اختراع شرایط ثبت اختراع ثبت اختراع در تهران ثبت اختراع در کرج
ثبت طرح صنعتی
تعریف طرح صنعتی ثبت محصول صنعتی هزینه ثبت طرح صنعتی مدتزمان ثبت طرح صنعتی شرایط ثبت طرح صنعتی مراحل ثبت طرح صنعتی ثبت طرح صنعتی در کرج ثبت طرح صنعتی در تهران
خدمات دیگر
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت ثبت شرکت در کرج ثبت برند در کرج ثبت تغییرات شرکت در کرج
تماس با ما

معاهده ی حقوق اختراع


اختراع ابتکاری نوآورانه است در این مقاله به معاهده حقوق اختراع پرداخته می شود تعریف معاهده اختراع چیست و چه هدفی را دنبال می کند در این مطلب ذکر شده است لطفا با ما همراه شوید :

معاهده ی حقوق اختراع

معرفی

این معاهده در اول ژوئن سال ۲۰۰۰ و در یک کنفرانس دیپلماتیک در ژنو به تصویب رسید. هدف معاهده آن است که تشریفات رسمی مربوط به اختراعات و اظهارنامه های ملی و منطقه ای اختراعات را هماهنگ و یکنواخت سازد. این معاهده مجموعه ای از حداکثر شرایط قابل اجرا توسط اداره ی صلاحیت دار دولت های عضو را مقرر کرده است که شرایط مربوط به تاريخ تقدیم و ثبت از آن مستثنی شده اند. بدین ترتیب ادارات متبوع دولتهای عضو نمی توانند در موضوعاتی که مورد تصویب معاهده بوده و بدان پرداخته شده، شرایط و الزامات رسمی افزونتری را مقرر نمایند.

هر کشوری که عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی یا عضو سازمان جهانی مالکیت فکری باشد می تواند به عضویت این معاهده در آید.

ویژگی معاهده ی حقوق اختراع

ویژگی دیگر معاهده ی حقوق اختراع آن است که هر سازمان بین الدولی ممکن است با رعایت شرایطی به عضویت این معاهده پذیرفته شود؛ از جمله این شرایط عبارتند از:

  1. سازمان یاد شده نسبت به دولتهای عضو خود، صلاحیت صدور گواهینامه حق اختراع برای اتباع آنها را داشته باشد یا آن که دارای مقررات الزام آور برای تمام دول عضو خود در مورد موضوعات مقرر در معاهده بوده و دارای یک اداره ی منطقه ای به منظور صدور گواهینامه ی حق اختراع باشد.
  2. دست کم یکی از دولتهای عضو آن سازمان، عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی یا عضو سازمان جهانی مالکیت فکری باشد.
  3. سازمان یاد شده بر طبق اساسنامه داخلی خود مجاز به پذیرش عضویت در معاهده باشد.

مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا دارای دپارتمان تخصصی در زمینه ثبت اختراع می باشد .هم اکنون آماده ارائه بهترین خدمات ثبتی به شما هستیم.

امتیازات معاهده حقوق اختراع

از جهت مخترعان، متقاضیان و وکلای متخصص در اختراعات، ضابطه مند کردن و ساده نمودن شرایط شکلی، این معاهده منجر به کاهش خطرات ناشی از اشتباهات شکلی شده و بدین ترتیب و به موازات آن حقوق اشخاص کمتر از دست خواهد رفت و هزینه های مترتب بر آنها کاهش خواهد یافت. از آن جایی که مقررات معاهده ی همکاری در مورد اختراعات در آن قسمت که مربوط به شکل و محتوای اظهار نامه های بین المللی است، با ارجاع به آن در عداد مقررات معاهده ی حقوق اختراع می باشد و این مقررات به نوبه ی خود، برای متقاضیان و وکلای اختراعات در بسیاری از کشورها شناخته شده است، بنابراین معاهده این نظم معمول را بر هم نزده و با پذیرش آنها در متن خود، در واقع بر مجموعهای شناخته شده از تشریفات اختراعات در همه ی کشورهای عضو معاهده اتکاء نموده است.

افزون بر آن معاهده برای حذف کردن تشریفات پیچیده ی غیرضروری و روان ساختن جریان کلی ثبت اختراع، به ادارات دولتهای عضو امکان می دهد تا مؤثرتر اقدام کرده و در ردیف بودجه، هزینه های کمتری را متحمل شوند؛ زیرا در راستای مصلحت متقاضیان و ادارات ذیربط، امکان اصلاح نواقص شکلی و تشریفاتی ثبت، نه تنها از زوال حقوق اشخاص جلوگیری می کند، از اقدامات موازی و دوبارهی ثبت و رعایت تشریفات پیش گیری مینماید؛ به ویژه آن که به منظور اجتناب از زایل شدن حقوق مخترعان، متقاضیان و وکلای اختراع، رویاهای متعددی را در ثبت و تقديم اظهارنامه ها پیش بینی می نماید.

قواعد اساسی معاهده حقوق اختراع

تصدیق تاریخ ثبت اختراع هم از جهت تصمیم گیری در مورد تعیین شخص مقدم در دریافت گواهی نامه ی اختراع در هر یک کشورهای عضو و هم از جهت تعیین وضعیت فنی مقدم در موضوع اختراع و نیز از جهت قابلیت ثبت و وجود شرایط اختراع مؤثر به نظر می آید. این تاریخ و احراز آن همچنین با ادعای حق تقدم براساس کنوانسیون پاریس و نیز محاسبه ی تاریخ و مدت حمایت از اختراع دارای ارتباط تنگاتنگی است.

ماده ۵ معاهده شرایطی را مقرر می نماید تا در اجرای تشریفات مربوط به تحصیل تصدیق تاریخ ثبت اختراع، عدم رعایت شرایط شکلی موجب از دست رفتن این تاریخ تقدم نشود.

معاهده، مجموعه ای واحد از شرایط شکلی با ضابطه ی بین المللی را برای اظهار نامه های ملی و منطقه ای مقرر مینماید و به منظور اجتناب از وجود دو نوع ضابطهی بین المللی، در موارد مقتضی و در مورد اظهارنامه ی بین المللی، شرایط مندرج در معاهده ی همکاری در مورد اختراع را اعمال کرده است. (ماده ۶)

معاهده به دولتهای عضو اختیار میدهد تا متقاضی، دارنده ی حق اختراع یا دیگر اشخاص ذی نفع بتوانند برای هر یک از مقاصد مربوط به ثبت اختراع که مستلزم حضور است، نماینده تعیین کنند؛ مگر آن که در موارد خاصی، خلاف آن مقرر شده باشد(بند ۲ ماده ۷)

معاهده سه نوع راه کار جبرانی را برای پیشگیری از زوال غیرعمدی مهلت حق تقدم در نظر می گیرد.

نخست آن که هرگاه متقاضی یا دارنده ی حق، قبل از انقضای مهلت، تقاضای تمدید نماید، دست کم تا دو ماه مهلت تمدیدی در نظر گرفته می شود. دوم آن که متقاضی یا دارنده ی حق، بعد از انقضای مهلت و به جهت عدم استفاده از مهلت تقاضا نماید؛ که در این صورت نیز دست کم تا دو ماه مهلت تمدید می شود. فرض سوم مطابق بند (۲) ماده (۱۱) به جهت دوام و جریان تشریفات، مهلت تمدید می گردد.

معاهده به منظور رعایت مصلحت ادارات دول متبوع و مراجعان به آنها و در راستای تسهیل اجرای ثبت الکترونیکی اظهارنامه ها و دیگر شیوه های ارسال مشابه، دو نظام ثبت ارسال مراسلات را بصورت الکترونیکی و کاغذی در سطح جهان در نظر گرفته است. (ماده ۸)

افزون بر موارد یاد شده که ظاهرا مقرراتی شکلی است، کمیتهای ثابت به منظور یکنواخت کردن قواعد ماهوی حق اختراع تشکیل و مواردی از قبیل شرایط ماهوی اختراع و افشای اختراع در دستور کار آن قرار گرفته است.

این معاهده هم اکنون مورد پذیرش ۱۴ کشور بوده و در آنها قابل اجرا می باشد.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

هزینه ثبت اختراع

اختراع استفاده از حقوق انحصاری آن در بردانده پرداخت هزینه هایی می باشد که متقاضی باید در زمان ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی پرداخت نماید

چگونه اختراع را ثبت کنیم ؟

حاصل تفکر و تلاش ذهنی شخص اختراع بوجود می آید . که به صورت یک محصول صنعتی و یا فرایند صنعتی بوجود می آید در این مقاله اطلاعاتی در مورد اینکه چگونه اختراع را به ثبت برسانید داده شده است لطفا مطالعه نمایید .

معاهده ی حقوق اختراع

معاهده حقوق اختراع مجموعه ای از حداکثر شرایط قابل اجرا توسط اداره ی صلاحیت دار دولت های عضو را مقرر کرده است که شرایط مربوط به تاريخ تقدیم و ثبت از آن مستثنی شده اند در این مطلب از اهداف معاهده و ویژگی ها و امتیازات و قواعد اساسی آن اطلاعات لازم را کسب نمایید .

بانک اطلاعاتی اختراع در ایران

موتور جستجوی اختراعات که مربوط به پایگاه اینترنتی ادار‌ه‌ی کل مالکیت صنعتی بوده و به وسیله‌ی اداره‌ی ثبت اختراع، تأسیس شده است، بهترین ابزار برای جستجوی اختراعات ثبت شده ‌می‌باشد.

نحوه تنظیم ادعانامه اختراع

توضیحات مرتبط با ادعانامه اختراع باید به شکلی جامع جنبه های علمی، روند شکل گیری آن، مصارف صنعتی و هدف اختراع را شرح دهد.

PCT چیست ؟

قراردادی بین المللی تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری یعنی WIPO در رابطه با همکاری ثبت اختراع می باشد که شعبه اصلی آن در ژنو قرار دارد .

بانک اطلاعاتی اختراع در خارج از ایران

جهت جستجوی اسناد اختراعات در سطح بین المللی، می توان از موتورهای جستجوی متفاوتی استفاده کرد در خارج از ایران می توان از بانکهای اطلاعاتی استفاده کرد که در این مقاله به توضیحات بیشتر پرداخته می شود.

شرایط ثبت ایده در ایران

هنگامی که ایده در ایران اجرایی گردد در آن صورت این قابلیت را به دست می آورد تا به عنوان اختراع ثبت شود

اختراع چیست و ثبت آن چه مزایایی دارد ؟

در معنی اختراع بدین صورت می توان بیان کرد که به معنی راه حلی جدید و نوآورانه در جهت حل مشکلات فنی می باشد در این مقاله از مزایای ثبت اختراع اطلاعاتی را مطالعه نمایید .

مراحل ثبت ایده

در ذهن محققین و کار آفرینان مسئله ای بسیار مهم است که چگونه می توان ایده خود را تجاری سازی و ثبت نمایند در این مقاله به توضیحاتی بیشتر اشاره شده است لطفا مطالعه نمایید .

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟