لوگو سفید ایلیا
ثبت اختراع
تعریف اختراع اظهارنامه ثبت اختراع ثبت ایده مدت زمان ثبت اختراع مدارک ثبت اختراع شرایط ثبت اختراع ثبت اختراع در تهران ثبت اختراع در کرج
ثبت طرح صنعتی
تعریف طرح صنعتی ثبت محصول صنعتی هزینه ثبت طرح صنعتی مدتزمان ثبت طرح صنعتی شرایط ثبت طرح صنعتی مراحل ثبت طرح صنعتی ثبت طرح صنعتی در کرج ثبت طرح صنعتی در تهران
خدمات دیگر
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت ثبت شرکت در کرج ثبت برند در کرج ثبت تغییرات شرکت در کرج
تماس با ما

چگونگی ثبت اختراع


از نوآفرینی و نوآوری ذهنی انسان اختراع به وجود می آید یا می توان این چنین بیان نمود که اختراع و نوآفرینی راهکاری جدید به منظور مشکلات فنی جامعه محسوب می شود. مطابق ماده 27 هر شخصی که ادعای یکی از کارهایی به شرح ذیل باشد قادر می باشد درخواست ثبت کند:

ابداع هر محصول صنعتی جدید

یافتن هر ابزار جدیدی یا به کار گیری ابزار و وسایلی که در دسترس می باشد به منظور کسب نمودن یک نتیجه و یا محصول صنعتی و یا کشاورزی.

در لغت ابداع به معنای اختراع و به وجود آوردن چیزی بدیع و جدید می باشد.به همین دلیل در صورتی که شخصی با استعمال از ذهن و فکر خودش در رابطه با صنعت چیز جدید و بدیعی را به وجود بیاورد که دربردارنده صفات تازگی و بدیع بودن می باشد این حق را دارد تا درخواست ثبت نماید و دولت هم بایستی از آن حمایت نماید.

مواردی که در ذیل عنوان شده اند از زمینه حمایت از اختراع خارج می باشد:

 1. کشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌.
 2. طرح‌ها و قاعده ها یا شیوه های انجام کار تجاری و دیگر فعالیت های ذهنی و اجتماعی‌.
 3. شیوه های تشخیص و درمان  بیماری های انسان یا حیوان‌. ‎‎‎این بند دربردارنده  فرآورده‌های برابر و یکسان با تعریف اختراع و مورد استعمال در شیوه های ذکر شده نمی‌شود.
 4. منبع های ژنتیک و اجزای  ژنتیک تشکیل دهنده آن‌ها و هم چنین پروسه های بیولوژیک تولید آن‌ها.
 5. آنچه در گذشته در فن ها و صنایع پیش‌بینی شده باشد.

به هر چیزی که در هر ناحیه ای از جهان به وسیله چاپ و انتشار کتبی ویا شفاهی به وسیله استعمال عملی و یا هر روش دیگر قبل از درخواست و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع پراکنده شده باشد فن یا صنعت قبلی می گویند.

چنانچه  افشا اختراع به مدت 6 ماه قبل از تاریخ در خواست و یا در مورد های ضروری قبل از تاریخ حق تقدم اختراع شکل گرفته باشد مانعی به منظور به ثبت رسیدن نمی باشد.

و هم چنین اختراع هایی که بهره برداری از آن ها مطابق موازین شرعی ویا اخلاق نیکو نباشد قابلیت به ثبت رسیدن را نخواهد داشت.

جهت ثبت اختراع می توانید از وکلا و کارشناسان باتجربه مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا راهنمایی لازم را بهره مند شوید.

چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع 

چگونگی قید نام مخترع  در تصدیق نامه اختراع و چگونگی تعلق حق اختراع به ثبت رسیده به تشریح ذیل می باشد:

 1. حقوق اختراعی که به ثبت رسیده است به صورت منحصر به فرد متعلق به ابداع کننده آن می باشد.
 2. در صورتی که اشخاصی به شکل مشترک ابداعی را به وجود آورده باشند به صورت مشترک حقوق ناشی از آن به آن ها تعلق می گیرد.
 3. در صورتی که دو یا چند نفر به صورت جداگانه از شخص دیگری  ابداعی را به وجود آورده باشند فردی که سریع تر اظهارنامه اختراع خود را تسلیم نموده باشد یا در صورت ادعای حق تقدم  هر کدام قادر باشند اثبات کنند که زودتر از دیگری اظهارنامه خود را به شکل معتبر ارائه داده است منوط بر این که اظهارنامه ذکر شده رد نشده باشد و یا بازگردانده و یا متوقف نشده باشد مجوز این را خواهد داشت تا اختراع خود را به ثبت برساند.
 4. حق و یا حقوق ناشی از اختراعی که به ثبت رسیده است قابلیت نقل و انتقال دارد و در صورتی که مالک اختراع فوت کند حق و حقوق به وراث او منتقل می گردد.
 5. ‎‎‎چنانچه اختراع ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد حق و حقوق مادی آن به کارفر ما تعلق خواهد داشت ولو آن که برخلاف آن در قرارداد قید گردیده باشد.
 6. نام مخترع در گواهینامه اختراع ذکر می گردد مگر اینکه به صورت کتبی از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرنوع اظهارنامه و یا ضمانت اختراع مبنی بر این که اسم فرد دیگری  به عنوان مخترع ذکر گردد بدون ارزش قانونی می باشد.

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع

مطابق ماده 22و 23 نظام نامه اجرایی قانون ثبت علامت های تجاری و اختراعات درخواست کننده ثبت بایستی مدرک های ذیل را تهیه و تدوین و به اداره مالکیت صتعتی ارائه نماید.

۱- اظهارنامه اختراع ٣ نسخه

اظهارنامه ثبت اختراع به صورت فرم مخصوصی است و جزئی از اوراق بهادار می باشد درخواست کننده می بایست از واحد فروش که در اداره کل ثبت شرکت ها مستقر می باشد تهیه و تدوین کند و همانند فرم نمونه صفحه های بعدی به منظور کامل نمودن و امضای آن مبادرت نماید.

۲-در سه نسخه وصف تشریحی اختراع و یا ابزار جدیدی که تحقیق و بررسی آن درخواست می گردد می بایست ارائه گردد.

اختراعی که مورد اعای اختراع کننده می باشد بایستی به صورت کامل و جامع تشریح گردد در تشریح اختراع می بایست کلیه جنبه های اختراع ادعایی به صورت آشکار و واضح ذکر گردد. مطلوب است در تهیه و تدوین و تشریح اختراع از کاغذهایA4 استفاده شود.

۳-نقشه های اختراع ٣ نسخه

نقشه کامل اختر اع می بایست با مرکب و از روی مقیاس متری تدوین و ذیل نقشه ها به وسیله درخواست کننده و یا نماینده قانونی او به امضا و ممهور به مهر گردد. مطابق ماده 27 این نامه اجرایی قانون ثبت علامت ها ی تجارتی و اختراعات نقشه ها و وصف تشریحی اختراع در روی کاغذ که 34 سانتی متر طول و 22 سانتی متر عرض داشته باشد ترسیم شود و هم چنین به منظور انجام امرذکر شده تنها از یک روی کاغذ استعمال گردد.

۴-چنانچه درخواست نامه به وسیله نماینده قانونی به اداره مالکیت صنعتی ارائه می گردد اصل وکالت نامه یا نسخه برابر اصل شده می بایست الحاق اظهارنامه شود.

۵-چنانچه درخواست ثبت اختراع از جانب شرکتی که به ثبت رسیده است صورت می پذیرد یک برگ رسمی دال بر مدیریت شرکت می بایست به پیوست مدرک ها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم گردد.

۶-رونوشت شناسنامه مخترع یا مخترعان ارائه گردد.

مراحل ثبت اختراع

 1. تنظیم دادخواهی و تشریح ثبت اختراع.
 2. ارائه نمونه ای از محصول تولید شده.
 3. اظهارنامه ثبت اختراع در اداره مالکیت صنعتی کامل شود .
 4. چنانچه اظهارنامه تایید شود از اختراع حضوراً دفاع شود.
 5. چنانچه دفاعیه مورد قبول واقع شد تشکیل پرونده شود و اسناد فرستاده شود.
 6. چنانچه مشکلی در اسناد وجود دارد برطرف شده و اصلاح آنها تایید شود.
 7. برای انتشار آگهی روزنامه رسمی صحت اسناد گواهی شود.
 8. چنانچه انتقادی در صادر شدن وجود نداشت ثبت اختراع آگهی شود.
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت اختراع چه مراحلی دارد؟

در این مقاله به مراحل ثبت اختراع پرداخته شده است برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله را بخوانید.

شرایط ثبت ایده در ایران

هنگامی که ایده در ایران اجرایی گردد در آن صورت این قابلیت را به دست می آورد تا به عنوان اختراع ثبت شود

چگونگی ثبت اختراع

از نوآفرینی و نوآوری ذهنی انسان اختراع به وجود می آید یا می توان این چنین بیان نمود که اختراع و نوآفرینی راهکاری جدید به منظور مشکلات فنی جامعه محسوب می شود

ثبت طرح و ایده

طرح و ایده می بایست نوآوری داشته باشد و در گذشته شناخته نشده باشد در این مقاله می توانید از قوانین و مطالب بیشتری در مورد ثبت طرح و ایده مطالعه نمایید

مراحل ثبت ایده

در ذهن محققین و کار آفرینان مسئله ای بسیار مهم است که چگونه می توان ایده خود را تجاری سازی و ثبت نمایند در این مقاله به توضیحاتی بیشتر اشاره شده است لطفا مطالعه نمایید .

هزینه ثبت اختراع

اختراع استفاده از حقوق انحصاری آن در بردانده پرداخت هزینه هایی می باشد که متقاضی باید در زمان ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی پرداخت نماید

مزایای ثبت اختراع چیست؟

اختراع نتیجه فکر فرد یا افرادی می باشد که برای نخستین بار فرآیند و یا فرآورده ی خاصی را ارائه می نماید و مشکلی را در یک حرفه،فن،فناوری،صنعت و مانند آن ها را حل می کند.در جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت طرح صنعتی بین المللی مقاله را بخوانید.

چگونه اختراع را ثبت کنیم ؟

حاصل تفکر و تلاش ذهنی شخص اختراع بوجود می آید . که به صورت یک محصول صنعتی و یا فرایند صنعتی بوجود می آید در این مقاله اطلاعاتی در مورد اینکه چگونه اختراع را به ثبت برسانید داده شده است لطفا مطالعه نمایید .

بانک اطلاعاتی اختراع در خارج از ایران

جهت جستجوی اسناد اختراعات در سطح بین المللی، می توان از موتورهای جستجوی متفاوتی استفاده کرد در خارج از ایران می توان از بانکهای اطلاعاتی استفاده کرد که در این مقاله به توضیحات بیشتر پرداخته می شود.

مدارک ثبت اختراع

جهت به ثبت رساندن اختراع و استفاده از مزایایی که دولت برای مالک آن در نظر گرفته ایت ملزم ارائه مدارکی می باشد که برای ثبت مورد نیاز است.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟