لوگو سفید ایلیا
ثبت اختراع
تعریف اختراع اظهارنامه ثبت اختراع ثبت ایده مدت زمان ثبت اختراع مدارک ثبت اختراع شرایط ثبت اختراع ثبت اختراع در تهران ثبت اختراع در کرج
ثبت طرح صنعتی
تعریف طرح صنعتی ثبت محصول صنعتی هزینه ثبت طرح صنعتی مدتزمان ثبت طرح صنعتی شرایط ثبت طرح صنعتی مراحل ثبت طرح صنعتی ثبت طرح صنعتی در کرج ثبت طرح صنعتی در تهران
خدمات دیگر
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت ثبت شرکت در کرج ثبت برند در کرج ثبت تغییرات شرکت در کرج
تماس با ما

چگونه اختراع را ثبت کنیم ؟


حاصل تفکر و تلاش ذهنی شخص اختراع بوجود می آید . که به صورت یک محصول صنعتی و یا فرایند صنعتی بوجود می آید . در قانون ثبت علائم تجاری اختراعات مصوب شده است که اشخاصی در صدد ثبت اختراعات خودو هستند ابتدا باید شرایط و قوانین رعایت نمایند و بر اساس آنها اقدام به ثبت اختراع در اداره ثبت مالکیت صنعتی نمایند تا بتوانند از آن محافظت نمایند .

مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا دارای کادری مجرب در زمینه ثبت اختراع می توانید هم اکنون با متخصصان در جهت مراحل ثبت آن در اداره ثبت مالکیت صنعتی تماس حاصل نمایید و راهنمایی لازم بهره مند شوید .

1.اظهارنامه اختراع در3 نسخه ارائه گردد.
2.توصیف اختراع در سه رونوشت ارائه گردد.

به موجب ماده 10 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات، توصیف اختراع باید واضح و روشن و همراه با جزییات کامل باشد و دربردارنده نکاتی به شرح ذیل باشد:

 1. عنوان اختراع به نحوی که دراظهارنامه ذکر شده است.
 2. زمینه فنی اختراع مربوط.
 3. مشکل فنی و بیان اهداف.
 4. شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد.
 5. ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق.
 6. توضیح اشکال، نقشه و نمودارها.
 7. بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی.
 8. ذکر روشن کاربرد.
 9. توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع.
 10. ادعا یا ادعاهای اختراع ارائه گردد.
 11. خلاصه ای از توصیف اختراع ارائه گردد.
 12. نقشه یا نقشه ها در صورت لزوم ارائه گردد.

3.مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع به شرح ذیل ارائه گردد:

الف) مدارک مثبت هویت متقاضی.

اشخاص حقیقی: رونوشت شناسنامه و رونوشت کارت ملی.
اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت رونوشت شناسنامه و کارت ملی مالکان امضاء، آگهی آخرین تغییرات.

ب) مدارک مثبت هویت مخترع به شرح ذیل ارائه گردد:

رونوشت شناسنامه و کارت ملی مخترع ارائه گردد.

7. تقاضای کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع،در صورتی که مخترع نخواهد اسم او ذکر شود.
8.مدارک مربوط به حق تقدم که باید هم زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
9.مدارک نماینده قانونی : درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) صورت بگیرد ارائه گردد.
10.رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی ارائه گردد.

مراحل ثبت اختراع چیست ؟

در جهت ثبت اختراع ابتدا باید وارد سامانه اداره مالکیت صنعتی به آدرس  http://iripo.ssaa.ir  در بخش اظهارنامه وارد شده سپس کلیه مراحل ثبت را به صورت ذیل در سامانه درج نمایید .

ابتدا باید تعهدنامه ای که در آن موارد قانونی درج شده است را رعایت نمایید .

نوع اظهارنامه را انتخاب نمایید . در این قسمت دو آیتم وجود دارد که نوع اظهارنامه جدید را انتخاب نمایید و یا اعتراضی بر اظهارنامه اختراع داشته باشید .

⭐ اطلاعات اظهارنامه را وارد نمایید .

درج اطلاعات اظهارنامه به صورت ذیل می باشد :

⭐ مالکیت اظهارنامه

شخصی که اختراع را بوجود آورده است مالک اختراع می باشد که می تواند یک شخص حقوقی و یا حقیقی باشد . در صورتی که شخص حقیقی باشد اطلاعات آن وارد شود و در صورتی که شخص حقوقی باشد اطلاعات شرکت نیز درج شود .

⭐ نماینده قانونی

در صورتی که دارای نماینده که صاحب امضا می باشد و یا وکیل دادگستری است اطلاعات آن درج شود و در غیر اینصورت این گزینه را خالی نگه دارید .

⭐ دریافت کننده ابلاغ

شخصی که می تواند ابلاغیه های سازمان را دریافت نماید باید اطلاعات تماس آن درج شود .

⭐ مشخصات مخترع

مشخصات مخترع نیز قید شود در برخی مواقع مخترع نمی خواهد نام  او قید شود می تواند این مورد را به صورت مکتوب در یک نامه نوشته و ضمیمه مدارک نماید .

⭐ عنوان و خلاصه ی اختراع

الزامی است که عنوان اختراع نیز قید شود . که باید به صورت خلاصه و جدید باشد . خلاصه اختراع برای موضوع فنی می باشد بهصورتی باشد که موضوع و راه حل ارائه داده شده را درج نماید .

⭐ ادعای حق تقدم

ادعای حق تقدم،توسط اشخاصی  که اختراع خود را در قلمرو یکی از اعضای کنوانسیون پاریس ثبت کرده اند پر می شود. ( پر نمودن فرم به زبان اصلی و با ترجمه رسمی دادگستری)

⭐ بارگذاری ضمائم.

در گزینه بارگذاری مدارک ابتدا باید کلیه مدارک را اسکن نموده و سپس در سامانه آپلود و یا بارگذاری نمایید و سپس ارسال تصاویر .

⭐ بازبینی اطلاعات و ضمائم

در این قسما اطلاعاتی که در سیستم وارد شده را مشاهده نمایید که به درستی وارد شده باشد و سپس در صورت صحیح بود تایید نموده و وارد مرحله بعد شوید .

⭐ پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه

هزینه های ثبت اختراع از طریق همان سامانه می توان به صورت آنلاین انجام داد . .( برای مالکین ایرانی) و برای غیر ایرانی ها معادل ارزی هزینه ها و تعرفه های ثبتی بر مبنای فرانک سوئیسی انجام می شود. به صورت واریز به شماره حساب بانک ملی به نام خدمات  ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی. سپس ارسال تصویر فیش و مراحل ثبت اظهارنامه یا درخواست.

بعد از آنکه کلیه مراحل در سامانه انجام شد و هزینه های ثبت پرداخت گردید کد رهگیری اظهارنامه به متقاضی داده می شود .
طبق ماده 29 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات از تاریخ وصول اظهارنامه ، متصدی شعبه ثبت اختراعات ،آن را از لحاظ تطبیق با مقررات قانون و مواد آیین نامه حاضر مورد مطالعه قرار می دهد و در صورتی که نواقصی در اظهارنامه مشاهده شود مراتب را در سامانه به متقاضی اطلاع می دهد.

ماده 30 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات مقرر می دارد : در صورتی که اظهارنامه صحیح و قانونی تشخیص داده شود اختراع در دفتر مخصوصی با قید مراتب ذیل به ثبت خواهد رسید :

 1. شماره ثبت
 2. شماره دفتر اظهارنامه
 3. تاریخ وصول اظهارنامه با تعیین ساعت ، روز ، ماه و سال
 4. نام و نشانی کامل تسلیم کننده اظهارنامه
 5. نام و نشانی وکیل درخواست کننده اختراع اگر اختراع توسط وکیل درخواست ثبت شده باشد.
 6. موضوع اختراع
 7. مدت اعتبار ورقه اختراع
 8. شماره ثبت و مدت اعتبار اختراع در خارجه
 9. تاریخ ثبت اختراع
 10. امضای رییس شعبه ثبت علایم تجاری و اختراعات
 11. امضای درخواست کننده ثبت اختراع یا نماینده او 

تبصره – در دفتر ثبت اختراعات برای هر اختراع دو صفحه تخصیص داده خواهد شد .هر تغییر و تکمیلی نسبت به موضوع اختراع و همچنین کلیه نقل و انتقالاتی که جزئاَ و یا کلاَ نسبت به اختراع واقع می شود باید در صفحات مزبور ثبت گردد.

در صورت روبرو شدن باهر سوال و مسئله ای می توانید با مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا تماس حاصل نمایید.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نحوه تنظیم ادعانامه اختراع

توضیحات مرتبط با ادعانامه اختراع باید به شکلی جامع جنبه های علمی، روند شکل گیری آن، مصارف صنعتی و هدف اختراع را شرح دهد.

فرآیند ثبت اختراع در ایران

حاصل و نتیجه تلاش فکری و تلاش ذهنی مخترع اختراع می باشد که در چارچوب یک محصول صنعتی یا پروسه صنعتی نمایان می شود.

جستجو اختراع در ایران

پس از اینکه جرقه های اولیه ایده ساخت محصولی جدید در ذهن مخترع زده شد باید در نخستین گام به جستجوی اختراع یا جستجوی بین المللی پتنت بپردازد

جستجوی اختراعات ثبت شده

اختراعی شرایط ثبت را دارد که متشکل از نوآوری های جدید بوده و کاربرد صنعتی داشته باشد.می توانید به سایت اطلاعاتی روزنامه رسمی کشور مراجعه کنید تا از اختراعات ثبت شده اطلاع یابید. در این مقاله به توضیحات بیشتر پرداخته می شود

مدارک ثبت اختراع

جهت به ثبت رساندن اختراع و استفاده از مزایایی که دولت برای مالک آن در نظر گرفته ایت ملزم ارائه مدارکی می باشد که برای ثبت مورد نیاز است.

هزینه ثبت اختراع

اختراع استفاده از حقوق انحصاری آن در بردانده پرداخت هزینه هایی می باشد که متقاضی باید در زمان ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی پرداخت نماید

شرایط ثبت ایده

ایده و ابداع نو عبارت است از: آن چیزی که در تکنیک یا صنعت گذشته عرضه نشده و نبوده است و برای مالک دارای تبحر معمولی در تکنیک عنوان شده، شناخته شده و روشن نباشد.

ثبت اختراع در کرج

اشخاص حقوقی جهت ثبت اختراع در کرج به تنظیم اظهارنامه پرداخته وباید آن را به اداره مالکیت صنعتی تحویل دهند

بانک اطلاعاتی اختراع در ایران

موتور جستجوی اختراعات که مربوط به پایگاه اینترنتی ادار‌ه‌ی کل مالکیت صنعتی بوده و به وسیله‌ی اداره‌ی ثبت اختراع، تأسیس شده است، بهترین ابزار برای جستجوی اختراعات ثبت شده ‌می‌باشد.

شرایط ثبت اختراع

اختراعی را می توان به ثبت برسانید تا از حمایت قانونی برخودار شود باید شرایطی را داشته باشد

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
ramindarami
سلام شبخیر هر کاری کردم که بتونم توصیف اختراعم و ادهای خود را درج کنم نتوانستم الانه کار شناس این ایراد را از من گرفته .یک توصیف اختراعدوم ادعا من یک محافظ برق برای یک اپارتمان یا کارگاه درست کردم بله شاید قبل بوده اما از الحامات و چیزهای که دیدم چیزی در زهنم تجمیع کردم و در خلاصه یک طرح در اوردم لطف کنید در این مورد کمک کنید ممنونم
پاسخ
مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا®
مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا®
سلام عرض کردم ، وقتتون بخیر . برای کسب اطلاعات در این حوزه با شماره تماس های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید .
پاسخ

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟