لوگو سفید ایلیا
ثبت اختراع
تعریف اختراع اظهارنامه ثبت اختراع ثبت ایده مدت زمان ثبت اختراع مدارک ثبت اختراع شرایط ثبت اختراع ثبت اختراع در تهران ثبت اختراع در کرج
ثبت طرح صنعتی
تعریف طرح صنعتی ثبت محصول صنعتی هزینه ثبت طرح صنعتی مدتزمان ثبت طرح صنعتی شرایط ثبت طرح صنعتی مراحل ثبت طرح صنعتی ثبت طرح صنعتی در کرج ثبت طرح صنعتی در تهران
خدمات دیگر
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت ثبت شرکت در کرج ثبت برند در کرج ثبت تغییرات شرکت در کرج
تماس با ما

شرایط ثبت ایده در ایران


ایده چیست؟

منظور از ایده، یک نوع نوآوری و یا سبک جدید از شیوه مصرف با اجرای خدمت و یا فعالیت است که با آسان تر شدن کارهای مربوطه رابطه مستقیمی دارد. طرح یک ایده، با توجه به ماهیت ذهنی آن، می‌تواند فارغ از هر گونه قید و بندی صورت پذیرد.حقوق مالکیت معنوی در ایران که از آن با عنوان حقوق مالکیت فکری نیز یاد می شود دربرگیرنده حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری و ذهنی انسان در حوزه های مختلفی اعم از ابداعات ادبی، هنری ، علمی ، صنعتی ، فناوری و علایم تجاری و طرح های صنعتی مورد استعمال در تولید و تجارت می باشد. دربرگیرنده آن دسته از حقوق قانونی و علاقه های مالکانه که ناشی از فعالیت های ذهنی در حوزه های هنری ، ادبی ، علمی ، صنعتی و غیره می باشد ،حقوق مالکیت فکری درایران است.

شرایط ثبت ایده در ایران

حقوق مالکیت فکری در ایران برای صاحب اثر یا خلاقیت اساس بهره گیری مادی اثر یا خلاقیت و ترویج آن را مهیا می نماید.در این خصوص عنایت به این نکته که در حقوق مالکیت فکری ایران از ایده حمایتی صورتی نمی گیرد بسیار مهم و با اهمیت می باشد،به زبانی ساده تر تا مدت زمانی که ایده آشکار و مشهور نشده است و به صورت اجرایی در نیامده است به وسیله قانون از آن حمایتی صورت نمی گیرد.به عنوان مثال ایده تلفن در صورتی که در ذهن الکساندر گراهام بل باقی می ماند، حقوقی هم دربر نداشت اما هنگامی که آشکار و بیان می شود و قابلیت اجرا شدن را کسب می نماید قانون از آن حمایت می نماید.

هنگامی که ایده در ایران اجرایی گردد ،در آن صورت این قابلیت را به دست می آورد تا به عنوان اختراع ثبت شود. قابل ذکر است که در اختراع، ایده هایی که در ذیل عنوان شده اند قابلیت حمایت از جانب قانون را دارند :

1. جدید باشند.

بر اساس قانون، نوآوری جدید عبارت است از آن چه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و به منظور دارنده مهارت عادی در حرفه و فن مشخص و هویدا نباشد.

2.  قابل کاربرد صنعتی و دارای خلاقیت باشند.

همان طور که گفته شد، اختراع بایستی از لحاظ اقتصادی و عملی فوراَ قابل استفاده باشد، زیرا قوانین علمی که ممکن است بعداَ منشاء نتایج مهمی گردند از لحاظ مادی ارزش اقتصادی ندارند.

3.  ابتکار و نوآوری داشته باشند.

اختراع بایستی نوآوری داشته باشد و قبلاَ شناخته نشده باشد ، زیرا در این صورت هرشخصی قادر می باشد از آن استفاده نماید و اشخاص قادر نمی باشند اکتشافات قبلی را به عنوان اختراع در انحصار قرار دهند.

در همه کشورها مدت زمان استعمال انحصاری از اختراع به صورت یکسان نمی باشد و بیشتر بین 16 الی 20 سال می باشد و در قانون کشور ایران مدت زمان استفاده انحصاری از اختراع 20 سال می باشد. شخصی که مجوز استعمال انحصاری از اختراع را در بردارد بایستی هر ساله با پرداخت نمودن هزینه های ثبتی به صندوق ثبت علاقه و تمایل خود را به منظور ادامه انحصاری بودن اختراع در ایران ابلاغ نماید و در صورتی که در مدت زمان تعیین شده هزینه های ثبتی تعیین شده را پرداخت ننماید دیگر مخترع شمرده نخواهد شد، در این صورت هر شخصی قادر می باشد از آن استعمال نماید به منظور این که حقی در این میان ضایع و تباه نشود به مدت زمان سه ماه جهت ابداع کننده فرصتی در نظر گرفته شده است تا به منظور ثبت آن اقدام کند و یک سه ماه دیگر هم به عنوان آخرین فرصت تعیین شده است که در صورتی که در این مدت هم دوبرابر هزینه ثبت تعیین شده را پرداخت نماید قانون باز هم از او حمایت می نماید در غیر این صورت بعد از پایان 6 ماه اختراع باطل می گردد و کلیه اشخاص قادر خواهند بود از آن استعمال نمایند.

مشاوران و کارشناسان مجرب مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا می توانند در زمینه ثبت اختراع بهترین خدمات را به شما ارائه دهند . هم اکنون با مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا تماس بگیرید.

ثبت ایده 

با رجوع نمودن به پورتال اداره مالکیت صنعتی در ایران قادر می باشید تقاضای خود را به منظور ثبت ایده در ایران ابلاغ نمایید.

مدارک ثبت ایده در ایران 

مدارک ثبت ایده در ایران به شرح ذیل می باشد:

1.اظهارنامه اختراع ( 3 نسخه )

جزئی از اوراق بهادار اظهارنامه نامه ثبت اختراع می باشد و بایستی این فرم مخصوص را از واحد فروش اوراق بهادار که در اداره ثبت شرکت ها موجود می باشد را تهیه نمود و به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی، خط خوردگی و پارگی تنظیم کرد.

مواردی که در ذیل عنوان شده اند را بایستی در تنظیم وتسلیم اظهارنامه رعایت نمود :

الف- اسم و اطلاعات لازم در رابطه با درخواست کننده، ابداع کننده و نماینده قانونی او در صورتی که وجود دارد هم چنین عنوان اختراع بایستی در اظهارنامه قید گردد.

ب-در هنگامی که در خواست کننده شخصی نمی باشد که ایده را به وجود آورده است بایستی مدارک دال بر عنوان قانونی او همراه با اظهارنامه تسلیم گردد.

ج- ادعای ذکر شده در اظهارنامه ذکر شده بایستی واضح وکوتاه و همراه با وصف باشد، به صورتی که به منظور شخص دربردارنده چیرگی عادی در فن مربوط اشکار و جامع باشد و حداقل یک راه اجرایی را به منظور اختراع ارائه نماید.

همچنین ذیل امضاء اشخاص حقوقی متقاضی ثبت ممهور به مهرگردد.

2.توصیف اختراع ( 3 نسخه )

چکیده وصف اختراع بایستی به صورت مستقیم اساس و پایه فنی را که اختراع به آن اختصاص دارد را مشخص نماید تا در جستجوی سابقه های اختراع ادعایی مورد استعمال واقع گردد در چکیده اختراع بایستی نکته هایی به شرح ذیل در نظر گرفته شود:

  1. با عنوان اختراع آغاز گردد و مشتمل بر 70 تا 200 کلمه باشد.
  2. مشکل فنی،اساس راه حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را به صورت واضح روشن نماید.
  3. در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول های شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا براساس آن ها ویژگی های اختراع به بهترین شکل بیان شود.
  4. چنانچه به منظور توضیح اختراع ارجاع به نقشه های ارجاع دهنده به هر یک از نقشه ها در داخل پرانتز ذکر گردد.
  5. ارزش و مزیت های اختراع نبایستی بیان گردد.

3.ادعا یا ادعاهای اختراع

طبق ماده 11 ادعای اختراع در ایران بایستی عوامل اختراعی را که حمایت از آن تقاضا شده است را در طرح مشخصه فنی تعیین نماید. هر اختراع در ایران قادر می باشد مشتمل بر یک و یا چند ادعا باشد. ادعا یا ادعاها بایستی آشکار ومنجز باشد و دربردارنده شرایطی به شرح ذیل باشد :

  1. تعداد آن ها منطقی و عقلانی باشد.
  2. فراتر از اطلاعاتی که افشا شده اند نباشد.
  3. بیان کننده  ویژگی های فنی مثبت باشد.

4.خلاصه ای از وصف اختراع را دربرداشته باشد.

مطابق مواد 13و14 چکیده مشتمل بر 70 تا 200 کلمه و تنها به منظور  بیان نمودن اطلاعات اختراع و درصورت لزوم مشتمل بر فرمول شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد.

5.در صورت لزوم نقشه یا نقشه ها ارائه گردد.

6.مدارک مثبت هویت درخواست کننده و اختراع کننده ارائه گردد.

الف) مدارک اثبات کننده هویت درخواست کننده ارائه گردد.

اشخاص حقیقی: رونوشت شناسنامه و رونوشت کارت ملی ارائه گردد.
اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت رونوشت شناسنامه و کارت ملی مالکان امضاء ارائه گردد.

ب) مدارک اثبات کننده هویت اختراع کننده

رونوشت شناسنامه و رونوشت کارت اختراع کننده ارائه گردد.

7.تقاضای کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم اختراع کننده در صورتی که اختراع کننده خواهان این نباشد که نام او ذکر شود.

8.مدارک مربوط به حق تقدم که بایستی مصادف با ارائه اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ ارائه شود.

9.چنانچه درخواست به وسیله نماینده قانونی اعم از وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا به منظور اشخاص حقوقی و.....صورت پذیرد مدارک نماینده قانونی بایستی ارائه گردد.

10.رسیدی که به پرداخت هزینه های قانونی مربوط می شود بایستی ارائه گردد.

از اینکه تا انتهای مقاله ما را همراهی نمودید سپاسگزاریم.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

اختراع ثبت شده

پتنت و یا اختراع ثبت شده سندی می باشد که اختراع را وصف و تشریح می کند و برمبنای تقاضای درخواست کننده و توسط یک اداره دولتی صادر می گردد . لطفا این مقاله را مطالعه نمایید و اطلاعات لازم را کسب نمایید

اختراع چیست و ثبت آن چه مزایایی دارد ؟

در معنی اختراع بدین صورت می توان بیان کرد که به معنی راه حلی جدید و نوآورانه در جهت حل مشکلات فنی می باشد در این مقاله از مزایای ثبت اختراع اطلاعاتی را مطالعه نمایید .

مزایای ثبت اختراع

چنانچه اختراع به ثبت برسد مالک اختراع می تواند از حق انحصاری ساخت، صادرات واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده استفاده نماید

لیست اختراعات ثبت شده در جهان

جدید بودن طرح، مهمترین ویژگی است که موجب ثبت آن طرح به عنوان اختراع می گردد و مورد توجه سراسر جهان قرار گیرد.

هزینه ثبت اختراع

اختراع استفاده از حقوق انحصاری آن در بردانده پرداخت هزینه هایی می باشد که متقاضی باید در زمان ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی پرداخت نماید

شرایط ثبت ایده

ایده و ابداع نو عبارت است از: آن چیزی که در تکنیک یا صنعت گذشته عرضه نشده و نبوده است و برای مالک دارای تبحر معمولی در تکنیک عنوان شده، شناخته شده و روشن نباشد.

شرایط ثبت اختراع

اختراعی را می توان به ثبت برسانید تا از حمایت قانونی برخودار شود باید شرایطی را داشته باشد

مراحل استعلام ثبت اختراع

اختراعی قابل ثبت می باشد که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد به منظور پیشگیری از رد اختراع پیشنهادی قبل از ثبت بایستی از اختراع مورد نظر استعلام گرفت.

مزایای ثبت اختراع چیست؟

اختراع نتیجه فکر فرد یا افرادی می باشد که برای نخستین بار فرآیند و یا فرآورده ی خاصی را ارائه می نماید و مشکلی را در یک حرفه،فن،فناوری،صنعت و مانند آن ها را حل می کند.در جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت طرح صنعتی بین المللی مقاله را بخوانید.

مراحل ثبت ایده

در ذهن محققین و کار آفرینان مسئله ای بسیار مهم است که چگونه می توان ایده خود را تجاری سازی و ثبت نمایند در این مقاله به توضیحاتی بیشتر اشاره شده است لطفا مطالعه نمایید .

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟